Adwokat Jolanta Karczmarczyk Kancelaria Adwokacka

Prawo Karne, Karno-Skarbowe, Wykroczeń


  • zastępstwo procesowe w charakterze obrońcy oskarżonego lub obwinionego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego,
  • przygotowywanie pism zawierających wnioski dowodowe, środków odwoławczych, wniosków w postępowaniu wykonawczym