Adwokat Jolanta Karczmarczyk Kancelaria Adwokacka

Windykacja / Egzekucja


Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w sprawach z zakresu windykacji i postępowania egzekucyjnego, która obejmuje:

  • sporządzenie i skierowanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty,
  • prowadzenie negocjacji zmierzających do polubownego rozwiązania sporu,
  • reprezentację strony na drodze sądowej, w tym także w postępowaniu elektronicznym,
  • skierowanie wniosku egzekucyjnego do Komornika i bieżący kontakt z organem prowadzącym postępowanie egzekucyjne,
  • zastępstwo adwokackie w postępowaniu egzekucyjnym.