Adwokat Jolanta Karczmarczyk Kancelaria Adwokacka

Witamy


Adwokat Jolanta Karczmarczyk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie studiów czynnie uczestniczyła w udzielaniu porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w ramach działalności w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

W 2011 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. W toku aplikacji zdobyła niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie udzielania porad prawnych i reprezentowania stron w procesie. W czerwcu 2011 roku złożyła egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Od sierpnia 2011 r. jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Lublinie.