Adwokat Jolanta Karczmarczyk Kancelaria Adwokacka

Dla Zatrzymanych


Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc osobom zatrzymanym przez organy ścigania, która obejmuje:

  • aktywne uczestnictwo podczas przesłuchania osoby podejrzanej,
  • obronę przed zastosowaniem środków zapobiegawczych,
  • reprezentację zatrzymanego przed sądem,
  • sporządzanie środków zaskarżenia.


W przypadku zatrzymania osoby, upoważnienia do jej obrony może udzielić inna osoba, zaś o udzieleniu upoważnienia niezwłocznie powiadamia się oskarżonego.

W oparciu o udzielone upoważnienie, adwokat może ustalić przyczyny zatrzymania, jak również czas pozostawania do dyspozycji organów ścigania oraz ocenić prawdopodobieństwo w zakresie stosowania przez organy środków zapobiegawczych.